Om Proff Renhold Trøndelag


Vi har gjennom årene bygget opp en effektiv administrasjon i Trondheim der vi benytter de beste dataverktøyene. Vi utvikler fortløpende en automatisk behandling av alle på lønn, fakturering og regnskapsrutiner. I samarbeid med Online-service.
 
Vår driftsorganisasjon er godt strukturert med klare ansvarslinjer på alle nivå. Driften blir videreutviklet med ekstern og intern opplæring og utviklingsprogrammer. 
 
Vi rekrutterer de fleste nøkkelmedarbeidere fra egne rekker. I tillegg har vi  medarbeidere med høyere utdanning på området for å ha en totalkompetanse som dagens marked forventer. I bedriften har vi husøkonomer, renholdsoperatører, inneklimaveileder og en unik faglig kompetanse.  Dette gjør oss til en ettertraktet leverandør med  kunder som har vært med fra begynnelsen.
 
For å kunne levere en forventet renholdstjeneste må vi ha en oppegående organisasjon til å ivareta alle oppgavene som skal løses i det daglige virke. 
 

Vikarpool

For å komme i mål i det daglige har vi en vikarpool for å dekke sykefravær, ferier og permisjoner. Vi leier også ut vikarer til kunder når vi har dekket vårt eget behov.