HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Våre medarbeidere sin helse og trivsel har i alle år vært en viktig plattform for våre resultater og bedriften arbeider kontinuerlig for gjennom internkontroll å ivareta: 

  • våre medarbeidere
  • det indre og ytre miljø
  • våre tjenester
  • våre kunder
  • våre samarbeidspartnere
 
Vår målsetning er at virksomheten skal preges av et godt miljø for våre medarbeidere, vårt utstyr, våre tjenester og våre oppdragsgivere.
 
Virksomheten skal ikke forårsake ulykker, sykdom, skader eller tap.