Opplæring av renholdere

Vårt praktiske opplæringsprogram for våre renholdere blir gjennomført av spesialopplærte lærere som følger en egen plan for opplæring. Her blir den nye renholderen satt inn i Proff Renhold sine HMS systemer og metoder. Ergonomiske arbeidsprinsipper blir vist og det blir orientert om bruken av renholdsmidler og andre midler. Det blir forklart brannrutiner og om nødutganger.
 
Innen prøvetiden på 6 måneder gir vi teoretisk opplæring som er bygget på SBL sitt opplegg, denne fasen omfatter også opplæring innen ergonomi med bistand fra bedrifthelsetjenestens fysioterapaut.  
 
Bedriftens internkurs-NRI skole gjennomføres også av våre renholdere for sikre best mulig kvalitet på våre tjenester i alle ledd.