Daglig renhold

Renhold gir økt trivsel, fremmer arbeidslyst og øker produktivteten.

Regelmessig og frekvensbasert renhold ut fra romtype og behov. Renholdet blir utført etter de frekvenser som er ønsket og tilpasset den enkelte kunde. Vi lager et eget renholdprogram som er skreddersydd til deres bedrift ut fra behov og ønsker etter en nøye befaring. Renholdet utføres som oftest i løpet av en uke, der vi bl.a. tømmer søppel, rengjør frie flater på pulter, bord og hyller. Renhold av harde gulv og støvsuging av tekstile gulv m.m. Rett tilpasset renhold gir et bedre innemiljø.

Returpapirhåndtering

Her kan vi tømme returpapirbeholdere og bringe det til container. Vi kan også ta ut og inn containere til faste tømmetider.
 

Makuleringsservice

Vi kan ta oss av makulering av papir på steder der det er store makuleringsmaskiner. Etter makulering kan vi bringe papiret til papircontainere.