Sanitærservice


Vi har gode avtaler med våre leverandører av materiell og dispensere. 
Vi kan tilby en totalpakke av sanitærromsservice, som deles i forskjellige punkter:
  • Innkjøp av alt materiell
  • Dispensere til toalett og tørkepapir
  • Dispensere til såpe
  • Luftrensere
  • Bind- og avfallsbeholdere
  • Toalettkoster
  • Påfylling av papir, såpe og poser til bindbeholdere
  • Avkalking/Skumlegging